Swiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny


Informacje dotyczące składania wniosków

 

1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie informuje, że od 1 lipca 2020 roku wnioski na zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz na świadczenie "dobry start" można składać w formie elektronicznej za pomocą platformy Emp@tia (https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion), za pomocą systemów bankowych oraz za pomocą platformy Epuap (wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny)

2.Wnioski w formie tradycyjnej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020r.

3.Wnioski o w/w świadczenia należy składać w gminie zamieszkiwania, a nie zameldowania.

4.W przypadku braku zameldowania na terenie miasta i gminy Sulechów niezbędne jest uwiarygodnienie zamieszkiwania pod wskazanym we wniosku adresem (oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, umowa najmu lokalu lub akt własności lokalu).

 

5.Uwaga: w tym roku (2020) nie składamy wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ (przyznane są do maja 2021r.)!!!

 

6.Wszystkie świadczenia realizowane przez Dział Świadczeń Rodzinnych( świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny, 500+, dobry start) wypłacane są wyłącznie na konto bankowe, podane we wniosku bądź osobnym oświadczeniu.

7.Obowiązuje tylko jedno konto do wszystkich świadczeń dla danego wnioskodawcy.

Przykład: jeśli dana osoba złoży najpierw wniosek o „zasiłek rodzinny „z podanym kontem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a następnie wniosek o „dobry start „z kontem yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy-to w systemie zostanie zaktualizowane konto tej osoby do podanego we wniosku o dobry start ( yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy) i wszystkie świadczenia przyznane na tą osobę będą przelewane na ostatnio podane konto.

 Terminy wypłat świadczeń rodzinnych i składania wniosków 

1.Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

2.wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia-ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

3. wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października- ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

4. wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku- ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

5.Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka, składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.


Terminy składania wniosków i ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

1.Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

2. wniosek wraz z dokumentami złożony do dnia 31 sierpnia-ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

3. wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku,- ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

4.wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31

października danego roku-ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

5.wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku- ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

6. wniosek złożony wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku- ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

zasada „złotówka za złotówkę”.

Przy zastosowaniu reguły „złotówka za złotówkę” rodzice otrzymujący świadczenie po przekroczeniu ustawowego kryterium dochodu nie utracą prawa do świadczeń i będą mogły je nadal otrzymywać, ale w odpowiednio niższej wysokości.

Dotychczas taki mechanizm ten nie był stosowany przy wypłacie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Mogły z niego korzystać osoby pobierające zasiłki rodzinne.

Zasada będzie miała zastosowanie, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekroczy kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu (przysługująca danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na które ustalane jest prawo do tego świadczenia).

W takiej sytuacji świadczenie z funduszu alimentacyjnego zostanie przyznane w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jaka przysługuje danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

 

Informacja wytworzona przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  09‑02‑2006 12:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  09‑02‑2006 12:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑05‑2020 09:08:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie