PFRON


 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozdziałem II ustęp 12 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w 3 kwartale 2024 roku.

Szczegóły w linku poniżej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-3-kwartale-2024-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywno/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozdziałem II ustęp 11 dokumentu pn. Szczegółowe zasady finansowania realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, informujemy o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania w 3 kwartale 2024 roku.

Szczegóły w linku poniżej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-3-kwartale-2024-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywno-1/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Przekazujemy komunikat (w linku poniżej) nt. Dodatku z tytułu opłaty za energię elektryczną dla osób korzystających z koncentratora tlenu lub respiratora:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/dodatek-z-tytulu-oplaty-za-energie-elektryczna-dla-osob-korzystajacych-z-koncentratora-tlenu-l/

Serdecznie prosimy o przekazywanie zawartych w komunikacie informacji zainteresowany osobom z niepełnosprawnością. Komunikat jest także umieszczony na profilach PFRON i PFRON Oddział Lubuski w mediach społecznościowych.

Zachęcamy Państwa do publikowania tych informacji na swoich kanałach informacyjnych oraz śledzenia dalszych informacji w tej sprawie, które będą się pojawiać na witrynie internetowej i mediach PFRON.

 

Z poważaniem,

Piotr Natkański
Specjalista
ds. promocji i informacji

Oddział Lubuski
tel. 684227807
kom. 882789215
ul. Bohaterow Westerplatte 11
65-034 Zielona Gora

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło nabór zgłoszeń jednostek samorządu terytorialnego (JST) do uczestnictwa w projekcie „Dostępny samorząd 2.0”, którego partnerem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacja o naborze została zamieszczona na stronie internetowej PFRON - znajdą ją Państwo TUTAJ.

W roku 2024 nabór prowadzony jest na obszarze województw:

•             dolnośląskiego

             lubuskiego

•             opolskiego

•             śląskiego

•             wielkopolskiego

•             zachodniopomorskiego.

W naborze pierwszym planowany jest wybór 80 JST. Nabór wniosków trwa do 4 lipca 2024 r. i jest prowadzony przez MSWiA. Pytania należy kierować na adres dostepnosc@mswia.gov.pl

Szczegóły naboru wraz ze wzorami dokumentów są dostępne w linku poniżej:

Nabór nr 1 w projekcie „Dostępny samorząd 2.0

Informacje i wyjaśnienia dotyczące Projektu można uzyskać pod poniższymi nr telefonów:

 

    47 728 47 09

    47 728 47 04

    47 728 15 03

    47 728 46 82

    47 728 48 83

 

Z poważaniem,

Piotr Natkański
Specjalista
ds. promocji i informacji

Oddział Lubuski
tel. 684227807
kom. 882789215
ul. Bohaterow Westerplatte 11
65-034 Zielona Gora

www.pfron.org.pl
Profil Facebook

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypożyczalni technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością ( ulotka do pobrania poniżej).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że 1 marca bieżącego roku weszła w życie bardzo korzystna zmiana w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

Obecnie w programie dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może być udzielane na okres nawet 5 lat (60 miesięcy).

Program jest realizowany bezterminowo, wnioski można składać w trybie ciągłym.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego może otrzymać osoba z niepełnosprawnością która:

 1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;
 2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

  lub

  opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 4. złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu

 

Zobacz również:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zmiany-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mieszkanie-dla-absolwenta/

 

Dołącz do nas, obserwuj i bądź na bieżąco!


https://www.facebook.com/LubuskiPFRON

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo

Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością przy PFRON w Zielonej Górze informuje iż od 1 marca 2024 r.  jest możliwości dofinansowania z PFRON do zakupu samochodu dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszającymi się na stałe na wózku inwalidzkim.

Informujemy zainteresowanych programem o profilu Oddziału na facebooku, gdzie na bieżąco umieszczamy wszystkie aktualne informacje:

https://www.facebook.com/LubuskiPFRON

Szczegóły programu są w linku poniżej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/iii-tura-naboru-wnioskow-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilno/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że ruszyła kolejna edycja programu dla osób z niepełnosprawnościami „Aktywny samorząd”.

 

To program w ramach którego osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej mogą skorzystać ze środków PFRON np. na dofinansowanie kosztów czesnego, zakupu protezy, sprzętu elektronicznego, dostosowania auta, kursu nauki prawa jazdy czy opieki nad dzieckiem w żłobku lub przedszkolu.

 

Program realizują PCPR, a wnioski będzie można składać od 1 marca 2024 r. w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że do końca stycznia 2024 r. Gminy oraz wszelkie inne jednostki chcące skorzystać z Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III, powinny złożyć wniosek do Powiatu w tej sprawie.

 

Następnie Powiat, do 1 marca 2024 r., ma czas na złożenie Wniosku/Wystąpienia do Oddziału PFRON w Zielonej Górze.

 

Ponadto informujemy, że nastąpił wzrost możliwych dofinansowań:

 

•             Zapewnienie dostępności w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych (obszar A) – do 197.000,00 zł (w 2023 roku było to 185.000,00 zł).

•             Likwidacja barier w urzędach, szkołach lub środowiskowych domach samopomocy (obszar B) – do 176 000,00 zł (poprzednio 165 000,00 zł).

•             Tworzenie nowych stanowisk pracy w spółdzielniach socjalnych (obszar C) – do 74 500,00 (wcześniej 70 000,00 zł).

•             Na zakup busów i autobusów (obszar D):

              - 117.500,00 zł na zakup mikrobusu bez przystosowania do przewozu wózków inwalidzkich (dotychczas było 110 tys. zł),

              - 144.000,00 zł na zakup mikrobusu specjalnego, przystosowanego do przewozu wózków inwalidzkich (dotychczas było 135.000,00 zł),

              - 351.500,00 zł na zakup autobusu (dotychczas było 330.000,00 zł).

•             Dofinansowanie wkładu własnego dla NGO’s w projektach na rzecz osób z niepełnosprawnościami (obszar E) do 17 500,00 zł na każdą osobę z niepełnosprawnościami (poprzednio było to 16 500,00 zł).

•             Wzrost środków na tworzenie WTZ (obszar F) – do 70% kosztów projektu, ale nie więcej niż 17.500,00 zł na każdego uczestnika WTZ (w 2023 roku było to 16.500,00 zł).

•             Wzrost środków na remont infrastruktury WTZ (obszar F) – do 80 % projektu, ale nie więcej niż 192.000,00 zł (w 2023 roku było to 180.000,00 zł).

•             Wnioski i Wystąpienia Powiaty mogą składać do Oddziału Lubuskiego PFRON do 1 marca 2024 roku.

•             Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A oraz Gmin i Powiatów oraz NGO’s dotyczące obszaru E, przyjmowane są w trybie ciągłym.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje o zmianach wprowadzonych w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

 

Rada Nadzorcza PFRON (uchwałą nr 26/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r.) wprowadziła zmiany do Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

 

Zmiany, które weszły w życie od dnia 8 grudnia 2023 roku:

•             program jest realizowany bezterminowo, do wyczerpania budżetu Programu;

•             rozszerzona została grupy beneficjentów programu o osoby, które nie są absolwentami ale opuszczają rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze;

•             o dofinansowanie może starać się osoba, która nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pracuje lub poszukuje pracy.

 

Zmiany, które wejdą w życie od dnia 1 marca 2024 roku:

•             dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego będzie udzielane na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, do 60 miesięcy.

 

W załączeniu uchwała nr 26/2023 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 8 grudnia 2023 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje o zmianach wprowadzonych w Programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie.

 

Rada Nadzorcza PFRON (uchwałą nr 20/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.) wprowadziła do Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne Mieszkanie zmiany polegające na uchyleniu kryterium wieku. Obecnie w programie pomoc mogą otrzymać również osoby powyżej 65 roku życia.

 

Załączniki:

Uchwała nr 20/2023 Rady Nadzorczej PFRON.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.”.

Wnioski i Wystąpienia Powiatów dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane będą w Oddziale Lubuskim PFRON od 1 grudnia 2023 roku do 1 marca 2024 roku.

Uwaga! Gminy mogą składać wnioski do Powiatów, które później składają Wystąpienia do Oddziału PFRON w Zielonej Górze. Tylko Powiaty mogą składać Wnioski i Wystąpienia.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w Oddziałach PFRON w trybie ciągłym.

Więcej szczegółów:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2024-roku-1/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Oddział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że dobiega końca realizacja projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, numer projektu POWR.02.06.00-00-0064/19-01, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) (Partner), Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi (Partner), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Partner) i Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Lider).

Na obecnym etapie projektu Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną organizują warsztaty/seminaria upowszechniające wypracowane w projekcie instrumenty wsparcia osób z niepełnosprawnościami, w tym między innymi Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością.

Odział Lubuski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekomenduje Państwu udział w seminarium dotyczącym Standardu asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością, który dla województwa lubuskiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. 

Organizatorzy seminarium zaproszenie kierują przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, przedstawicieli samorządów, asystentów osobistych i kandydatów na asystentów osobistych, a także do przedstawicieli potencjalnych organizatorów usługi asystencji osobistej.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszeniem do wzięcia udziału w seminarium jest wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego. Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu się do udziału w seminarium zostaną Państwo poinformowani w oddzielnej wiadomości. Wtedy też przesłany zostanie do Państwa dokładny adres miejsca, w którym odbędzie się seminarium. Program seminarium przesyłamy w załączeniu.

Prosimy również o powiadomienie innych jednostek organizacyjnych lub organizacji pozarządowych znajdujących się na Państwa terenie o planowanym przedsięwzięciu i przekazanie im zaproszenia. Dziękujemy.

Prosimy wypełnić kwestionariusz rekrutacyjny, który znajduje się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/3rwZck18FMr3djDB9

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem seminarium:
Martyna Mądry,
martyna@jadwiga.org
Numer telefonu: 733 774 877

Więcej informacji na temat projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” znajdziecie Państwo na stronie: https://wlaczeniespoleczne.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Lubuski informuje, że do 30 listopada 2023 roku, można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze lub Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Dofinansowanie dotyczy robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;

2) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;

3) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 937) określa szczegółowe warunki i tryb dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie robót budowlanych można złożyć w:

 • Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36;
 • Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Formularz wniosku w załączeniu. Wszelkie przedkładane kopie dokumentów powinny być oznaczone datą, pieczęcią Wnioskodawcy i potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

==================================================================================================

Szanowni Państwo,

 

Centrum Informacyjno-Doradcze przy Oddziale PFRON w Zielonej Górze przesyła informację o Maksymalnych kwotach dofinansowania w IV kwartale 2023 roku w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie oraz Mieszkanie dla absolwenta.

 

Informacja jest dostępna w linkach poniżej:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-miesiecznie-w-iv-kwartale-2023-roku-w-ramach-programu-samodzi/

==================================================================================================

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że dzisiaj 28.09.2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się briefing prasowy Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, sekretarza stanu Pawła Wdówika oraz prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza.

 

Tematem briefingu będzie rozstrzygnięcie programu "Dostępna przestrzeń publiczna".

 

Zapraszamy do śledzenia briefingu w mediach społecznościowych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz PFRON.

https://www.gov.pl/web/rodzina/informujemy-ze-28092023-r-czwartek-o-godz-1000-odbedzie-sie-briefing-prasowy-pelnomocnika-rzadu-ds-osob-niepelnosprawnych-sekretarza-stanu-pawla-wdowika-oraz-prezesa-zarzadu-panstwowego-fnduszu-rehabilitacji-osob-niepelnosprawnych-krzysztofa-michalkiewicza-tematem-briefingu-bedzie-rozstrzygniecie-programu-dostepna-przestrzen-publiczna?fbclid=IwAR1YtsePEG0wJomwHcWMNc-c_Y885MaHoE2N_nK3fIzOk5WNX0y6BHA6M9E

==================================================================================================

Szanowni Państwo,

Oddział PFRON w Zielonej Górze przypomina, że do 30 listopada 2023 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób z niepełnosprawnościami.

Wnioski składa się do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze: 65-042 Zielona Góra, Al. Niepodległości 36, tel. 68 323 19 24 lub 25, e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl

Dofinansowanie może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom nie będącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

a) są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo byli przez okres co najmniej jednego roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości,

b) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem,

c) przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane  w przepisach prawa budowlanego.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi:

a) 50% - w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot nie będący przedsiębiorcą,

b) 30% - w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot będący przedsiębiorcą.

https://polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Wydzial-ds.-Osob-Niepelnosprawnych/Dofinansowanie-robot-budowlanych-ze-srodkow-PFRON

==================================================================================================

Szanowni Państwo,

 

Centrum Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością przy PFRON w Zielonej Górze informuje  o uruchomieniu -  Wypożyczalni technologii wspomagających ( ulotka do pobrania poniżej).

link do filmu instruktażowego w sprawie wypożyczalni technologii wspomagających

https://www.youtube.com/watch?v=o7BQVRKPLo8

Plik pdf Darmowa wypożyczalnia
04‑03‑2024 08:00:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
169KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf PROGRAM SAMOCHODOWY
21‑07‑2023 07:54:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
204KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr 20/2023
09‑01‑2024 07:47:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
118KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr 26/2023
09‑01‑2024 07:49:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
136KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  21‑07‑2023 07:15:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  21‑07‑2023 07:15:05
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2024 12:42:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie