KOMUNIKAT


 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie ogłasza nabór na stanowisko

 Pracownik socjalny

szczegóły pod adresem https://ops.bip.sulechow.pl/bipkod/34531013

_______________________

 

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

 DLA 

PEŁNOLETNIEJ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie uprzejmie informuje, iż od 1.01.2024 istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie wspierające dedykowane pełnoletniej osobie niepełnosprawnej. Z uwagi na szerokie zainteresowanie taką formą pomocy przypominamy, że świadczenie to jest realizowane w całości przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wątpliwości i zapytania można zatem kierować pod numer ogólnopolskiej infolinii ZUS 22 560 16 00 lub odpowiednich oddziałów placówki. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą jednego z trzech kanałów:
•Platformę PUE ZUS
•Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl
•Bankowość elektroniczną.

Do złożonego wniosku o świadczenie wspierające należy dołączyć min. decyzję Wojewódzkiego Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustalającą poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia link poniżej

https://www.gov.pl/attachment/83e98d03-c0a3-4eb9-b5b0-6c02b27153bb

kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem link poniżej

https://www.gov.pl/attachment/6722b5d3-2707-4322-ae11-e0aa84751e98

dokumenty ściągane są automatycznie na komputer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HARMONOGRAM WYPŁAT

ZASIŁKÓW STAŁYCH

W 2024 ROKU

 

 

MIESIĄC

DATA WYPŁATY

 LIPIEC

2024 ROKU

12.07.2024

22.07.2024

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program– podobnie jak POPŻ– opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub    

https://www.fepz.gov.pl, gdzie zainteresowane osoby mogą zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ.


 

Zainteresowane osoby i rodziny proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie w celu zakwalifikowania do udziału w Programie. Wydawanie skierowań rozpocznie się od 1 grudnia 2023 r. 

Pomoc żywnościowa będzie udzielana osobom i rodzinom skierowanym do Programu FEPŻ w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r. za pośrednictwem Stowarzyszeń  i organizacji pozarządowych, które zajmują się dystrybucją żywności w ramach Program FEPŻ.

 

_________________________________________________________________________________________

 

link do: Nowe świadczenie pielęgnacyjne


_________________________________________________________________________________________

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  - program  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024, finansowany z Funduszu Solidarnościowego dla jednostek Samorządu Terytorialnego.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

========================================================================

 

 

Od 1.06.2023 w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

pokój 128

czynne w godzinach  7:00 - 14:00

KONTAKT TELEFONICZNY  478-22-44

 

 

 

Bezpłatne wsparcie psychologa

10‑05‑2023 06:56:43
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  14‑02‑2023 13:07:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  14‑02‑2023 13:07:22
Data ostatniej aktualizacji:
04‑07‑2024 12:38:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie