REFUNDACJA PODATKU VAT


REFUNDACJA PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE W 2023 ROKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH OGRZEWAJĄCYCH LOKAL MIESZKALNY, DOM GAZEM ZIEMNYM Z SIECI

 

Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego głównym źródłem ogrzewania ( i tylko ogrzewania ) jest gaz z sieci i są spełnione łącznie poniższe warunki:

  1. wnioskodawca jest osobą fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobą fizyczną zamieszkującą i gospodarującą z osobami z nią spokrewnionymi lub niespokrewnionymi pozostającymi w faktycznym związku( gospodarstwo domowe wieloosobowe) i na tą osobę jest wystawiona faktura za gaz;

  2. zgłosił do centralnej ewidencji emisyjności budynków jako główne źródła ogrzewania kocioł na gaz do dnia 21 grudnia 2022 roku lub w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia;

  3. Dochód

    - w gospodarstwie domowym jednoosobowym w 2021 roku dochód nie przekroczył średniomiesięcznie 2 100,-zł, w sytuacji gdy pierwszy wniosek o refundację zostanie złożony od 01 lutego do 31 lipca 2023 roku, w 2022 roku dochód nie przekroczył średniomiesięcznie 2 100,-zł w sytuacji gdy pierwszy wniosek o refundację zostanie złożony od 01.08.2023 do 29 lutego 2024 roku,

    - w gospodarstwie domowym wieloosobowym w 2021 roku dochód na osobę nie przekroczył średniomiesięcznie 1 500,-zł, w sytuacji gdy pierwszy wniosek o refundację zostanie złożony od 01 lutego do 31 lipca 2023 roku, w 2022 roku dochód na osobę nie przekroczył średniomiesięcznie 1 500,-zł w sytuacji gdy pierwszy wniosek o refundację zostanie złożony od 01.08.2023 do 29 lutego 2024 roku,

Refundacja podatku vat przysługuje za faktury rozliczone – faktyczne zużycie gazu ( nie mogą to być prognozy) w 2023 roku. Do wniosku należy dołączyć fakturę wystawioną na wnioskodawcę oraz potwierdzenie opłacenia faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Dochody zgodnie z ustawa o świadczeniach rodzinnych ( art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Z 2022r poz. 615 ze zm.)).

W sytuacji przesłania wniosku elektronicznie, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . Samo przesłanie wniosku drogą elektroniczną nie jest równoznaczne ze złożeniem podpisu na wniosku.

 

WNIOSKI SKŁADA SIĘ OD 1 LUTEGO 2023 ROKU  W BUDYNKU  OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 7.00 DO 14.00

 

WAŻNE !!!  - GŁÓWNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA MOŻE BYĆ TYLKO JEDNO -  MOŻNA SIĘ UBIEGAĆ TYLKO O JEDEN DODATEK, NAWET W  SYTUACJI GDY LOKAL WYPOSAŻONY JEST NP. I W PIEC NA PALIWO STAŁE ( WĘGIEL. DREWNO), I PELLET CZY PIEC NA GAZ. JEŚLI NA LOKAL BYŁ JUŻ PRZYZNANY DODATEK NP. WĘGLOWY TO NIE MA ZWROTU PODATKU VAT.  ZWROT PODATKU VAT DOTYCZY  WYŁĄCZNIE OSÓB, KTÓRE POSIADAJĄ OGRZEWANIE NA GAZ I PIEC TEN JEST ZŁOSZONY JAKO GŁÓWNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA I NIE OTRZYMAŁY ŻADNEJ INNEJ DOTACJI

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
182KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
265KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
46KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna
06‑02‑2023 09:43:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
82KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  27‑01‑2023 10:09:09
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  27‑01‑2023 10:09:09
Data ostatniej aktualizacji:
08‑02‑2023 09:56:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie