ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych (II nabór - ponowione zapytania ofertowe)

dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2022.

1. Zakończono procedurę naboru ofert dot. zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych
na rok 2022.

2. Złożone oferty oceniane były według kryteriów określonych w formularzach zapytań ofertowych w pkt VIII.

3. W drodze analizy i oceny złożonych oferty wyłoniono realizatorów zadnia na rok 2022 :

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Zagrożonych Niepełnosprawnością oraz Wykluczeniem Społecznym „Dlaczego NIE” przy SOS-W w Sulechowie - trening umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, integracja sensoryczna, muzykoterapia, zajęcia z pedagogiem i logopedą

- Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” - Katarzyna Rokicka  - zajęcia z psychologiem.

 

4. W związku z brakiem złożenia ofert na zapytania ofertowe nr 23 na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2022 w formie dogoterapii- nie został wyłoniony żaden realizator zadania.
Szczegółowe informacje w załączniku.

Nabór zgłoszeń - realizacja "Programu Opieka Wytchnieniowa 2022"

08‑04‑2022 11:08:40
Oferty zawarte w załącznikach należy złożyć osobiście, platformą e-PUAP na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie (x112k1fthl) lub za pośrednictwem poczty w tut. Ośrodku do dnia 18.04.2022 do godziny 15.00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
659KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ponowienie zapytań ofertowych dotyczących zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2022

31‑12‑2021 11:17:52

Ponowienie zapytań ofertowych dotyczących zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2022 w formach zajęć terapeutycznych z

pedagogiem, logopedą i psychologiem oraz w formie muzykoterapii i dogoterapii.

 

Z powodu braku ofert na poprzednio zamieszczone zapytania ofertowe z dnia 30.11.2021 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie

dotyczące zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2022 Zamawiający ponawia poniższe zapytania:

Dokumenty:
Plik pdf zapytanie ofertowe zajęcia z psychologiem nr 19.pdf
31‑12‑2021 11:23:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zapytanie ofertowe zajęcia z pedagogiem nr 20.pdf
31‑12‑2021 11:23:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zapytanie ofertowe zajęcia z logopedą nr 21.pdf
31‑12‑2021 11:23:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zapytanie ofertowe muzykoterapia nr 22.pdf
31‑12‑2021 11:23:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zapytanie ofertowe dogoterapia nr 23.pdf
31‑12‑2021 11:23:40
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

ZAPROSZENIE do składania ofert - specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2022 roku.

31‑12‑2021 08:45:40

ZAPROSZENIE do składania ofert w związku z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych w 2022 roku.

Informacja:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie zwraca się w trybie zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej  na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (małoletnich) z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania z zakresu:

- terapii zajęciowej

- treningu umiejętności społecznych

- integracji sensorycznej.

 

Dokumenty:
Plik pdf zapytanie ofertowe terapia zajęciowa nr 16.pdf
31‑12‑2021 08:45:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zapytanie ofertowe trening umiejętności społeczznych nr 17.pdf
31‑12‑2021 08:45:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zapytanie ofertowe integracja sensoryczna nr 18.pdf
31‑12‑2021 08:45:52
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - specjalityczne usługi opiekuńcze
31‑12‑2021 08:08:56

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i realizację specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rok 2022.

1. Zakończono procedurę naboru ofert dot. zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych
na rok 2022.

2. Złożone oferty oceniane były według kryteriów określonych w formularzach zapytań ofertowych w pkt VIII.

3. W drodze analizy i oceny złożonych oferty wyłoniono realizatorów zadnia na rok 2022 :

- Centrum Medyczne, mgr Bożena Adamczyk - rehabilitacja ruchowa i fizykoterapia,

- Fundacja „Podkówka” - Katarzyna Rygiel - hopoterapia.

 

4. W związku z brakiem złożenia ofert na zapytania ofertowe nr 10, 11, 12, 14 oraz 15 na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2022 - nie zostali wyłonieni żadni realizatorzy zadania.
Szczegółowe informacje w załączniku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
386KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zapytanie ofertowe nr 9 - rehabilitacja i fzykoterapia
02‑12‑2021 13:16:35

ZAPROSZENIE do składania ofert w związku z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych w 2022 roku.

Informacja:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie zwraca się w trybie zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej  na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (małoletnich) z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Dorota Muszkieta , w dniu:  13‑04‑2007 10:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  13‑04‑2007 10:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2022 11:18:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie