RODO


INFORMACJA RODO

 

Informujemy, że w naszej placówce

Inspektorem Ochrony Danych jest

Pan Zbigniew Miszczak

Adres poczty elektronicznej :

zbigniew.miszczak@cbi24.pl

nr tel. 576 400 511

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIEA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), że Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 52.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres:inspektor@cbi24.pl.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa*. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.) jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.z pozn. zm.).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 


* - Dz.U. z 2017 poz. 1496; Dz.U. z 2017 poz. 1952 ze zm.; Dz.U. z 2017 poz. 1465; Dz.U. z 2018 poz.310; Dz.U. z 2018 poz. 1030;
Dz.U. z 2017 poz. 1769; Dz.U. z 2017 poz. 180; Dz.U.z 2005 nr 180 poz. 1493; Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076

Informacja wytworzona przez:
Dorota Muszkieta , w dniu:  14‑01‑2019 10:25:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  14‑01‑2019 10:25:16
Data ostatniej aktualizacji:
17‑04‑2020 10:55:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie