2022


UWAGA:

Nabór zgłoszeń do programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

został zakończony w związku z wyczerpaniem miejsc przewidzianych
na ten rok kalendarzowy

________________________________________________________________________________________

Nabór zgłoszeń do programu „Opieka wytchnieniowa - edycja 2022”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie przystąpił do Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa -edycja 2022”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne.

Cel programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Kto może zostać uczestnikiem Programu

Członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Zgłoszenie kandydatów do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

  • Kartę zgłoszenia do Programu;

  • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;

kartę oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr 5) - karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej Skali FMI nie jest obowiązkowa przy składaniu zgłoszenia do udziału w Programie, jednak przy dużej liczbie chętnych dokument ten będzie brany pod uwagę.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą od 8.04.2022 do 6.05.2022 lub do momentu wyczerpania wolnych miejsc. Karty wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie, ul. Jana Pawła II 52, Sulechów

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej

  • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi udziału
w projekcie, które zamieszczone zostały na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, adres:  https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022


 


 

Wartość całkowita zadania: 279 888,00zł

Informacja wytworzona przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  16‑02‑2023 11:38:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  16‑02‑2023 11:38:49
Data ostatniej aktualizacji:
16‑02‑2023 11:39:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie