UWAGA


 

DODATEK OSŁONOWY

Od stycznia 2022r. można ubiegać się o dodatek osłonowy

w gminie Sulechów postępowanie w sprawie dodatku osłonowego prowadzi i świadczenie to wypłaca Ośrodek Pomocy Społecznej,

- wnioski można pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania, lub w OPS, pok.128,

- wypełnione i podpisane wnioski należy złożyć w OPS Sulechów, pok.128 w godz. od 7:00 do 14:00

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

WAŻNE - Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca 2022 r., to ujawniamy dochody swojej rodziny z 2020 r. Składając wniosek od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. ujawniamy dochody z 2021

Dodatek osłonowy może zostać wypłacony w podwyższonej wysokości (we wniosku punkt 3)

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi- pod warunkiem, że źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r.

Wypłata dodatku osłonowego realizowana będzie w formie przelewu na konto bankowe.

https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy

 

WNIOSKI ( POMOC SPOŁECZNA, ŚWIADCZENIA RODZINNE, DODATKI MIESZKANIOWE, STYPENDIA) PRZYJMOWANE SĄ DO GODZINY 14.00

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponowienie zapytań ofertowych dotyczących zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2022 w formach zajęć terapeutycznych z pedagogiem, logopedą i psychologiem oraz w formie muzykoterapii i dogoterapii.

 

Z powodu braku ofert na poprzednio zamieszczone zapytania ofertowe z dnia 30.11.2021 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie dotyczących zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2022 Zamawiający ponawia zapytania.

  1. Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie

  2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych na rok 2022 w formach zajęć terapeutycznych z:

  • logopedą,

  • psychologiem,

  • pedagogiem,

  • muzykoterapii,

  • dogoterapii.

3. Szczegółowe informacje : https://ops.bip.sulechow.pl/18

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE do składania ofert w związku z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych w 2022 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie zwraca się w trybie zapytania ofertowego do złożenia oferty cenowej  na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (małoletnich) z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania z zakresu:

- terapii zajęciowej

- treningu umiejętności społecznych

- integracji sensorycznej.

Szczegółowe informacje : https://ops.bip.sulechow.pl/18

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapytanie ofertowe dostawa komputerów typu laptop, routera z VPN, oprogramowania do zdalnego dostępu:

https://ops.bip.sulechow.pl/18

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA - INFORMACJA

Od 01.01.2022r. postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy składać wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

- profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

- systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną

-systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OD DNIA 01.07.2021 ZMIENIŁA SIĘ USTAWA O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

WIĘCEJ INFORMACJI  W ZAKŁADCE DLA KLIENTA    https://ops.bip.sulechow.pl/bipkod/007/003

                                                                                                                                                        

 

INFORMACJA

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE INFORMUJE, ŻE OD LIPCA 2021 W KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA W GODZ. 8.00-11.00 W SALI WIEJSKIEJ W BRODACH PEŁNIC DYŻUR BĘDZIE PRACOWNIK SOCJALNY OBSŁUGUJĄCY TEREN; BRODY, POMORSKO, LASKOWO , BRZEZIE POMORSKIE.

                                                                                                                                                        

W związku z brakiem możliwości poprowaszenia zajęć hipoterapii
w ramach SUO przez Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
w Zielonej Górze dla podopiecznych tut. Ośrodka
nastąpiła zmiana realizatora zadania

                                                                                                                                                        

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie informuje, że istnieje możliwość korzystania z terapii uzależnień

w Centrum Medycznym TOP-MED ul. Krańcowa 2 a w Sulechowie.

(poradnia ambulatoryjna)

We wtorki od 8.00-14.00

Rejestracja: 68 385 70 29

                                                                                                                                                         

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie informuje, że od dnia 19 października 2020

klienci obsługiwani będą w godzinach 7.00 - 14.00

( W PIĄTKI PRACOWNICY SOCJALNI DO 13.00 )

 

 

                                                                                                                                                           

POMOC SOCJALNA

W sprawie uzyskania informacji dot. udzielania pomocy socjalnej prosimy o kontakt pod nr telefonu 68 478 22 42.

                                                                                                                                                           

Plik pdf DOBRY START
08‑07‑2021 12:23:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
215KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OFERTA PRACY
21‑06‑2021 13:36:11
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
163KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Zdjęcie dofinansowanie.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

25‑11‑2019 10:50:10

INFORMACJA O TERMINACH PRZELEWÓW NA KONTO POSZCZEGÓLNYCH ZASIŁKÓW

OKRES 2021 / 2022

 

zasilek rodzinny, pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasilek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny

TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIEMNTACYJNEGO

2021/2022

TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+

2021/2022

 

MIESIĄC

 

DZIEŃ

 

MIESIĄC

 

DZIEŃ

LISTOPAD /2021

24

CZERWIEC/2021

10

GRUDZIEŃ/2021

20

LIPIEC/2021

12

STYCZEŃ/2022

24

SIERPIEŃ/2021

10

LUTY/2022

24

WRZESIEŃ/2021

10

MARZEC/2022

24

PAŹDZIERNIK/2021

11

KWIECIEŃ/2022

25

LISTOPAD/2021

10

MAJ/2022

24

GRUDZIEŃ/2021

10

CZERWIEC/2022

24

STYCZEŃ/2022

10

LIPIEC/2022

25

LUTY/2022

10

SIERPIEŃ/2022

24

MARZEC/2022

10

WRZESIEŃ/2022

26

KWIECIEŃ/2022

11

PAŹDZIERNIK/2022

24

MAJ/2022

10

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie ulotka czerwiec-1.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Plakat - 2019 (3).jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Lechki , w dniu:  03‑03‑2016 10:13:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  03‑03‑2016 10:13:35
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2022 10:40:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive