dodatek elektryczny


Dodatek elektryczny

 

Przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

  • główne źródło ogrzewania ( i tylko ogrzewania) gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną,

  • -i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

-kwota dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł.

 

*do wniosku należy dołączyć kserokopię zgłoszenia tego źródła w centralnej ewidencji emisyjności budynków z potwierdzoną datą wpływu do urzędu gminy Sulechów

 

-kwota dodatku elektrycznego wynosi 1500 zł, w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 Mwh.

 

*wtedy do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

 

*oraz kserokopię zgłoszenia tego źródła w centralnej ewidencji emisyjności budynków z potwierdzoną datą wpływu do urzędu gminy Sulechów

 

Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje urządzenia grzewcze określone wyżej jako główne źródło ogrzewania, oraz pod warunkiem, że to źródło ogrzewania zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

 

Dodatek elektryczny NIE przysługuje, gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy10),

 

Mikroinstalacja to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

 

 Dane kontaktowe do składania wniosków:


Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie

Wydział Świadczeń Rodzinnych, pokój 128
ul.Jana Pawła II 52
66-100 Sulechów

el.68/478 22 49 lub 68/478 22 50

Wnioski w formie papierowej można składać od poniedziałku do czwartku ( z wyłączeniem piątku) w godzinach pracy ośrodka, tj. od 7:00 do 15:00.

 

Informacja wytworzona przez:
Dorota Muszkieta
email: ops.sulechow@vp.pl
, w dniu:  01‑12‑2022 08:28:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  01‑12‑2022 08:28:00
Data ostatniej aktualizacji:
01‑12‑2022 13:48:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie