Zaproszenie do składania ofert - prowadzenie świetlic wiejskich w Gminie Sulechów


Sulechów, 18 grudnia 2018 roku


PS.PU.4552.5.2018.AML

Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 52 w Sulechowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich w Brodach, Bukowie, Cigacicach, Kijach, Klępsku, Mozowie i Pomorsku w roku 2019.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Prowadzenie zajęć profilaktycznych w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sulechów w roku 2019.
2. Sposób realizacji zadania:
Zatrudnienie wychowawców w świetlicach wiejskich z przygotowaniem do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań pod kierunkiem instruktorów, wychowawców i wolontariuszy.
Dodatkowe obowiązki: zapewnienie lokalu do prowadzenia zajęć w każdej z miejscowości, pokrycie kosztów  utrzymania pomieszczeń (nie uwzględniając kosztów utrzymania kiedy w danym miesiącu świetlica nie prosperuje), w których realizowane będą zajęcia oraz zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zajęć.
3. Warunki płatności:
Płatność nastąpi w terminie 21 dni od dostarczenia faktury wraz ze szczegółowym rozliczeniem kosztów za dany miesiąc do siedziby Zamawiającego.
4. Termin realizacji umowy:
Termin realizacji zamówienia od 2 stycznia 2019 r. do  31 grudnia 2019 r.
5. Kryteria oceny ofert:
O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny realizacji usług przy spełnieniu wszystkich innych warunków przedstawionych w zapytaniu.
6. Sposób przygotowania oferty:
W ofercie należy przedstawić szczegółowe wyliczenia dotyczące kosztów prowadzonych zajęć, zatrudnienia wychowawców z wyszczególnieniem każdej ze świetlic a także koszty utrzymania pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zajęć.
7. Data i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć do 31 grudnia 2019 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie w formie papierowej.

 

Załącznik: Wzór oferty.

Załącznik nr 1 Wzór oferty
Sulechów, dnia……………………..
Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie ul. Jana Pawła II 52 66-100 Sulechów
tel. 68 478 22 44, fax 68 478 22 45 E-mail: pu@sulechow.pl NIP 927-12-44-492
Wykonawca:
Nazwa, adres, dane kontaktowe, NIP

………………………………………… ………………………………………… …………………………………………

.........................................................………………………………………… …………………………………………
1. Szczegółowe wyliczenia dotyczące kosztów zatrudnienia wychowawców z wyszczególnieniem każdej ze świetlic i podziałem na składniki wynagrodzenia. Przy czym należy uwzględnić umowy o pracę oraz umowy zlecenia. (w fakturze nie należy rozliczać kosztów za dany miesiąc jeżeli dana świetlica nie prosperuje)

2. Koszty utrzymania pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia z wyszczególnieniem rodzaju zakupionych materiałów i usług (w fakturze nie należy rozliczać kosztów za dany miesiąc jeżeli dana świetlica nie prosperuje)

3. Koszty zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zajęć.

4. Koszty realizacji zajęć pod kierunkiem instruktorów.

Plik pdf Pliki do pobrania
18‑12‑2018 14:23:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  18‑12‑2018 14:22:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  18‑12‑2018 14:22:17
Data ostatniej aktualizacji:
21‑12‑2018 09:49:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie