Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich


Sulechów, 9 grudnia 2016 roku

 

PS.PU.4552.4.2016.MZ

 

Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 52 w Sulechowie zaprasza do składania ofert na prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicach wiejskich w Brodach, Bukowie, Cigacicach, Kijach, Klępsku, Mozowie i Pomorsku w roku 2017.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Sulechów w roku 2017.

 1. Sposób realizacji zadania:

Zatrudnienie wychowawców w świetlicach wiejskich z przygotowaniem do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Umożliwienie dzieciom i młodzieży twórczego, pozytywnego zagospodarowania czasu wolnego poprzez rozwój zainteresowań pod kierunkiem instruktorów, wychowawców i wolontariuszy.

Dodatkowe obowiązki: zapewnienie lokalu do prowadzenia zajęć w każdej z miejscowości, pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia oraz zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zajęć.

 1. Warunki płatności:

Płatność nastąpi w terminie 21 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

 1. Termin realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

 1. Kryteria oceny ofert:

O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny realizacji usług przy spełnieniu wszystkich innych warunków przedstawionych w zapytaniu.

 1. Sposób przygotowania oferty:

W ofercie należy przedstawić szczegółowe wyliczenia dotyczące kosztów prowadzonych zajęć, zatrudnienia wychowawców z wyszczególnieniem każdej ze świetlic a także koszty utrzymania pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia oraz zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zajęć.

 

 1. Data i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do 23 grudnia 2016 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulechowie w formie papierowej.

 

 

Załącznik: Wzór oferty.

Załącznik nr 1 Wzór oferty

 

Sulechów, dnia……………………..

 

Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Sulechowie

ul. Jana Pawła II 52

66-100 Sulechów

tel. 68 478 22 44, fax 68 478 22 45

E-mail: pu@sulechow.pl

NIP 927-12-44-492

 

Wykonawca:

 

Nazwa, adres, dane kontaktowe, NIP

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

 

 1. Wyliczenia dotyczące kosztów zatrudnienia wychowawców z wyszczególnieniem każdej ze świetlic i podziałem na składniki wynagrodzenia.

 2. Koszty utrzymania pomieszczeń, w których realizowane będą zajęcia z wyszczególnieniem rodzaju zakupionych materiałów i usług.

 3. Koszty zakupu materiałów biurowych i artykułów spożywczych niezbędnych do realizacji zajęć.

 4. Koszty realizacji zajęć pod kierunkiem instruktorów.

Plik pdf Pliki do pobrania
12‑12‑2016 08:21:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  12‑12‑2016 08:15:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  12‑12‑2016 08:15:46
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2016 08:23:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive