Dodatki mieszkaniowe i energetycznePodstawowe informacje o dodatku mieszkaniowym.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 pełnych miesięcy poprzedzającym datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury i kwoty
125 % najniżej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Obecnie wysokość najniższej emerytury wynosi 831,15 zł a od marca 2014r. 844,45zł


Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe.Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,jednorazowych zapomóg oraz dodatków z tyt, urodzenia dziecka,pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej , jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów i rencistów.Normatywna powierzchnia użytkowa w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:35 m kw - dla 1 osoby
40 m kw. - dla 2 osób
45 m kw. - dla 3 osób
55 m kw. - dla 4 osób
65 m kw. - dla 5 osób
70 m kw. - dla 6 osób


W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób , dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywna powierzchnie dla tego lokalu o 5 m kw.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni tego lokalu nie przekracza 60% całości.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej . Do wniosku należy dołączyć deklaracje o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty


Właściciel budynku jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku.


Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.


Podstawa prawna:
(Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. Dz 2013r.poz.966 ze zm.)


Podstawowe informacje o dodatku energetycznym:


Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy, jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Obwieszczeniem z dnia 29 listopada 2013r. Minister Gospodarki ogłosił wysokośći dodatku energetycznego obowiazujace od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014r.
- dla gospodarstw prowadzonych przez osobe samotną - 11,36 zł miesięcznie,
- dla gospodarstw składajacych sie z 2 do 4 osób - 15,77 zl miesiecznie
- dla gospodarstw składajacych sie z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesiecznie.
Wysokośc zryczałtowanego dodatku energetycznego na okres od 1.05. 2014 do 30.04.2015 zostanie ogłoszona do 30.04.2013r.
Dodatek energetyczny będzie przyznawał Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Plik pdf Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaświadczenie z zakładu pracy
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Deklaracja o wysokości dochodów
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  16‑12‑2005 12:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Rzechówka
email: ops.sulechow@vp.pl tel.:(068) 478 22 44 fax: (068) 478 22 45
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑03‑2014 10:00:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive